NL FR

Latijn-Wetenschappen in de Dames van Maria te Aalst

Opleiding tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven

Opleiding tot geneesheer-specialist in de dermatologie en venereologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en de Universiteit van Gent

Specialisatie kinderdermatologie in het "Great Ormond Street Hospital" te Londen